Sık Sorulan Sorular
Tüketici kredisi nedir?
Bireylerin (gerçek kişilerin) ticari amaç dışında mal ve hizmet alımlarının finansmanına yönelik olarak, genellikle bir defada kullandırılan ve başlangıçta Banka tarafından belirlenen faiz oranlarına göre geri ödenen kredidir.

Basit anlatımı ile kredi, borç veren kurum ile borç alan kişinin arasında yapılan anlaşmadır. Kredi Sözleşmesi ile müşteriye kullanması için belirli bir miktar para limiti koyulması (kredi tahsis edilmesi) anlamına gelmektedir. Faizler de dahil olmak üzere geri ödeme ile ilgili tüm kurallar daha önceden kredi sözleşmeleri ile belirlenir ve kredi bankanın müşteri ile yapmış olduğu kredi anlaşmasında belirtilir.

Tüketici kredisi kullanım amacı nedir?
Tüketici kredisi buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilya, elektrikli ev aletleri gibi dayanıklı tüketim malları veya tatil, eğitim, konut onarımı, sağlık, düğün gibi hizmete yönelik harcamalara ya da otomobil, konut alımı gibi menkul veya gayrimenkul bir malın satın alınması amacıyla kullandırılır.

Tüketici kredisi, tüketiciye gelecekte elde edecekleri geliri önceden kullanma ve peşin para ile alışverişin avantajlarından faydalanma imkanı sağlar.

Krediyi oluşturan elemanlar nelerdir?
  - Kredi Sözleşmesi: Müşterinin kredi talebi onaylanırsa banka ile müşteri arasında kredi kullandırım şartlarını içeren bir sözleşme imzalanır. Kredi ile satın alınan malın veya hizmetin sözleşme süresi içinde dahil kullanılamaz hale gelmesi durumunda (kırılma, çalınma, bozulma, vb) sözleşme şartları geçerli olmaktadır.

  - Kredi Miktarı/Anapara: Müşterilerin bankalardan faiz karşılığında ve belirli bir süre içinde geri ödemeyi taahhüt ettikleri borç miktarıdır.

  - Vade: Müşterilerin bankalardan aldıkları kredileri geri ödemeyi taahhüt ettikleri süredir. Her bankada farklı olmakla birlikte tüketici kredilerinin vadeleri 1 ay ile 72 ay arasında değişmektedir.

  - Faiz: Müşterilere kredi olarak verilen anaparaya ilave olarak, müşterinin alacaklıya/bankaya kredi vadesi içinde ödediği bedeldir. Kısaca faiz paranın kirasıdır. Faiz her ay aylık olarak anons edilir, kalan ana para üzerinden hesaplanır ve günlük olarak işletilir.

  - Ödeme planı / Taksit tutarları: Kredi başvurusunun kabul edilmesiyle birlikte müşteriye ödeme planı verilir. Ödeme planında, müşterinin her ay ödemesi gereken anapara, faiz, masraf, fon ve vergiler belirtilir.

Taksit tutarları kredinin başlangıcından sonuna kadar eşit tutarlarda alınır.

  - Fon ve Vergiler:

    KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu): kredi faiz tutarının %15’i

Kalkınma planı ve yıllık planlarda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımların yönlendirilebilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Merkez Bankası nezdinde kurulan bir fondur. Bankaların kullandıkları kredilere işletilen faiz tutarının belli bir oranı olarak hesaplanır ve bankalar kredi kullanan taraftan tahsil edip devlete öderler.

    BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi): kredi faiz tutarının %5’i Bankaların, kullandırdıkları kredilere işlettikleri faiz tutarının belli bir oranı olarak hesapladıkları ve kredi kullanan taraftan tahsil ederek devlete ödedikleri bir vergidir.

Neden bu ücretleri ödemem gerekiyor?

Vergiye ilişkin mevzuata göre kredi kullanımında faiz tutarları üzerinden bu tutarlar vergi olarak alınır ve sizin adınıza yatırılır.

  - Kredi Sigortası: Kredi vadesi içinde borçlunun başına gelebilecek vefat, sürekli sakatlık veya işsizlik gibi çeşitli risklere karşılık kredi borcunun güvence altına alınması için yapılan bir poliçedir. Poliçe kapsamındaki hasar durumlarında kredi borcu teminatlar dahilinde sigorta şirketi tarafından ödenir.

  - İşlem Ücretleri / Masraflar: Finans kurumlarının kullandıkları kredilerin operasyonel giderlerine (geri ödemeler, altyapı, kırtasiye, personel, vb) karşılık müşterilerden talep ettikleri ücrettir. Dosya masrafları kredinin başlangıcında tek seferde değil de kredinin bütün ömrü boyunca aylık olarak alınacaktır. Böylelikle kredi müşteriye kullandırıldığında, müşterinin eline geçen tutar en başta talep ettiği tutara eşittir. Bu tutardan hiçbir şekilde işlem ücretleri eksiltilmez.

Toplam erken ödeme halinde, ödenmemiş dosya veya kredi yönetim masrafları kredi kapatılırken alınır.

Société Générale Bank kimdir, ilk defa duyuyorum hakkında bilgi verir misiniz?
Société Générale 1864 yılında Fransa'da kurulan, dünyanın lider ve çok uluslu bankalarından biridir. 2007'de Fransa'da yılın bankası seçilen Société Générale, dünyada 82 ülkede, 163 bin çalışanıyla, 30 milyon insanın hayatını kolaylaştıran finansal çözümler sunmaktadır.

Türkiye'de ise 1989 yılından beri kurumsal bankacılık konusunda faaliyet gösteren Société Générale, Kasım 2007 itibari ile bireysel bankacılık konusunda KrediVer adı altında tüketici kredileri vermeye başlamıştır.

KrediVer nedir, hakkında bilgi alabilir miyim?
KrediVer, Société Générale Bankası'nın doğrudan son tüketiciye ticari kullanım amacı dışında sağladığı tüketici kredisi çözümlerinin adıdır .

Nerelerde şubeniz var? Şubeden başvuru yapabilir miyim?
Evet, Nisan 2008 itibariyle İstanbul’dan başlayarak şubeler açmaya başladık, şube açılışlarımız diğer illere yayılarak hızla devam edecektir. Şimdilik İstanbul’da açılan şubelerimizden başvuruda bulunabilirsiniz.

Şube adres ve telefonları için tıklayın...

Kredi talebimi sonuçlandırabilmem için hangi evraklar gerekiyor?
Bireysel Kredi Sözleşmesi Teklifinin imzalanmış iki nüshası

Nüfus Cüzdanınızın fotokopisi

Son aya ait gelir belgesi

  - maaşlı çalışanlar: maaş bordrosu veya antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve kaşeli maaş yazısı (imza sirküleri ile birlikte) ;

  - serbest çalışanlar: vergi levhası ve son bir yıla ait hesap ekstresi ;

  - emekliler: maaş bilgisi işlenmiş belge

Kredi tutarının transfer edileceği hesabınıza ait IBAN numarasını gösteren belge (hesap ekstresi, dekont, hesap cüzdanı fotokopisi gibi)

Son aya ait adınıza düzenlenmiş fatura (elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi) veya ikametgah belgesi

Eğer kredi talebim reddedilirse başvuru için gönderdiğim evraklarımı nasıl geri alabilirim?
Kredi talebiniz reddedilirse bizi 0212 371 31 11 numaralı telefondan arayarak belgelerinizin iadesini isteyebilirsiniz. İadesi istenmeyen belgeler diğer müşteri kayıtlarımız ile birlikte arşivimizde saklanacaktır.

Eğer kredi talebim onaylanırsa kredim ne zaman hesabıma yatırılacak?
Belgelerinizin elimize ulaştığı tarih itibari ile krediniz belgeleriniz ile birlikte incelenip sonuçlandırılacak ve olumlu sonuçlanan talepler için kredi tutarı ertesi sabah Bankamıza göndermiş olduğunuz IBAN numaralı belgenizde bulunan hesaba transfer edilecektir.

Eğer kredi talebim onaylanırsa bende bir sözleşme kalacak mı?
Evet. Kredi Sözleşmesi tarafınızdan iki nüsha olarak imzalandıktan sonra bir kopyası size teslim edilecektir.

Neden sigorta yaptırmam gerekiyor?
Sigorta önceden öngörülemeyen riskler için bir güvence ve kredi için bir teminattır. Kredideki riski düşürdüğü için doğrudan kredi faiz oranını da düşürür. Sigorta daha düşük maliyetle kredi kullanımınızı destekler.

Başka bir şirketten hayat sigortası yaptırabilir miyim?
Evet. İstediğiniz sigorta şirketinden kapsamı vefat ve sürekli maluliyet olacak şekilde kredi tutarı ve vadesi boyunca devam edecek sigorta poliçesi alabilirsiniz. Bu poliçede kullanacağınız krediye karşılık Société Générale'i 1.dereceden alacaklı yani daini mürtehin göstermeniz gerekmektedir. Bu sebeple lütfen sigorta poliçenizi alırken veya aldıktan sonra acenteniz ile görüşerek tarafımıza bu hususu gösteren belgeyi gönderin. Belgeniz tarafımıza ulaşmadan kredi talebinizi sonuçlandıramayız.

Benim zaten bir hayat sigortam var, yeni bir sigorta yaptırmak istemiyorum. Mevcut sigortamı kullanabilir miyim?
Evet elbette. Kredi tutarını vadesi süresince hem vefat hem de sürekli maluliyet risklerine karşı koruyan bir poliçeniz varsa bu poliçeyi Société Générale'i kullandığınız krediye karşılık birinci dereceden alacaklı yani daini mürtehin göstermeniz kaydı ile kullanabilirsiniz. Acentenizden ilgili yazıyı isteyip tarafımıza göndermenizi istiyoruz. Belgeniz tarafımıza ulaşmadan kredi talebinizi sonuçlandıramayız.

Benim ferdi kaza sigortam var, bunu kredi için de kullanabilir miyim?
Yalnız ferdi kaza sigortası kredi kullanmanız için yeterli değildir. Kredi tutarını vadesi boyunca hem vefat hem de sürekli maluliyet risklerine karşı koruma altına alacak bir poliçeniz olması beklenmektedir.

IBAN nedir? IBAN numaramı nasıl öğrenebilirim?
IBAN (International Bank Account Number): Uluslararası Banka Hesap Numarasıdır. IBAN Hesap ekstrelerinde, hesap cüzdanınızın kapak sayfasında bulunur veya şubenizden kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

IBAN, dünyadaki tüm banka hesapları içinde yalnızca bir hesabı işaret eder, rakam ve harflerden oluşur. Her hesabın bir IBAN'ı vardır ve ülkemizdeki IBAN uzunluğu toplam 26 hane olarak belirlenmiştir.

IBAN numarasında ülke kodu, kontrol alanları, banka şube ve hesap bilgileri yer almaktadır. IBAN'ın en büyük katkısı sıfır hata ile para transferini gerçekleştirmenize olanak vermesidir.
Bankanızdan aldığım krediyi nereden ödeyebilirim?
Bankamızdan kredi aldığınızda size üzerinde kredi numarası basılı olan bir kart gönderilir. Bu karttaki numaraya,

tüm PTT şubelerinden,

Finansbank şubelerinden, internet bankacılığından, telefon bankacılığından,

Tüm bankalardan kartta yazılı kredi numaranıza Société Générale banka kodu 122 ve şube kodu 88888 bilgilerini verip EFT ile, kolayca ödeme yapabilirsiniz.

Gecikme (Temerrüt) nedir? Gecikmeye düştüğüm taktirde ödemem gereken tutar nedir?
Taksitlerin zamanında ödenmesi gerekmektedir. Aylık kredi taksitlerinin vadesinde ödenmemesi durumunda kredi gecikmeye düşer. Gecikmiş taksitlerin ödemesi için gecikme faizleri işletilir. Gecikme faiz oranı normal faiz oranının %30 fazlasıdır. Üst üste ödenmeyen 2 taksit olması durumunda ise banka kredi borcunun tamamını ödemenizi isteyebilir. Borcu tahsil etmek için haciz vb yasal haklarını kullanabilir.

Taksit Öteleme nedir? Bankamızda taksit ötelemeden yararlanabilir miyim?
Müşterilerin mevcut ödeme planındaki taksitlerini belli bir süre ödeyemeyeceğini bildirmesi üzerine Bankalar tarafından kalan borcun daha sonra ödenmek üzere tekrar taksitlendirilmesi hizmetidir.

Taksit erteleme müşterilerimize yardımcı olmak için verdiğimiz bir hizmettir. Taksit ertelendiğinde krediniz ertelenen süre kadar geç biter yani o ay hiç ödeme yapmazsınız. Taksit erteleme işlemi için ücret alınır. Bu hizmetten yararlanabilmek için, Müşteri Hizmetlerimiz size 0212 371 31 11 numaralı telefondan yardımcı olacaktır.

Kefil vermem gerekiyor mu?
Hayır. Bankamızdan kredi kullanırken kefil vermeniz gerekmiyor. Ancak Bankamız değerlendirme süresinde sizden kefil ve/veya teminat isteme hakkını saklı tutar.

Kişi T.C vatandaşı ancak yurtdışında yaşıyor ise kredi kullanabilir mi?
Hayır.

Ödemeyi gönderdim, ama gönderdiğime dair bir cevap alıyor muyum, takibini nasıl yapıyorum?
Ödeme yaptığınız noktada size dekont verilecektir. Ödeme yaptığınız dekontları saklamanız yeterlidir. Ayrıca ödemelerinizde bir sorun yaşanırsa KrediVer Müşteri Hizmetleri size arayacaktır ve yazılı olarak size durumu bildirecektir.

Taksit oranı ne kadar olmalı?
Aylık ıspatlanabilir gelirinize göre rahatça ödeyebileceğiniz bir tutar olmalı.

Kimler kredi alabilir?
18 yaşından büyük belgeleyebileceği düzenli geliri olan herkes kredi talebinde bulunabilir.

Sigorta hakkında bana bir poliçe ulaşacak mı?
Evet. Adresinize Groupama Emeklilik tarafından sigorta poliçeniz gönderilecek. Ve sigorta ile ilgili tüm konularda doğrudan Groupama Emeklilik Müşteri Hizmetlerinden bilgi ve hizmet alıyor olacaksınız.

Kredimin ne zaman sonuçlanacağını hatırlamıyorum, kredimin bitiş tarihini nasıl öğrenebilirim?
Bu bilgiyi sözleşmenizde bulabilirsiniz veya Müşteri Hizmetlerini 0212 371 31 11 numaralı telefondan arayarak öğrenebilirsiniz.

Ödemem gereken taksit tutarlarını hatırlamıyorum, nereden öğrenebilirim?
Bu bilgiyi sözleşmenizde bulunan geri ödeme tablonuzda bulabilirsiniz veya Müşteri Hizmetlerini 0212 371 31 11 numaralı telefondan arayarak öğrenebilirsiniz.

Hakem Heyeti nedir ve nasıl başvurulur?
Hakem heyeti, müşteriler ile Türkiye Bankalar Birliği üyesi bankalar arasındaki her türlü anlaşmazlıkları adil, tarafsız ve açık bir şekilde incelemek ve dostane bir çözüm bulmak için oluşturulmuş bağımsız bir heyettir.

Hakem heyetine şikayette bulunmak için İLK ADIM şikayetinizi doğrudan bankamızın genel müdürlüğüne YAZILI olarak sunmanızdır. Bankamıza yazılı şikayetinizi (0212) 371 31 81 nolu faksımıza veya Polat Plaza B Blok Kat: 9 Harman Caddesi, Ali Kaya Sokak No:4 Levent Beşiktaş adresimize gönderebilirsiniz. Bankamızca tarafınıza verilen cevabın yeterli bulunmaması veya 30 gün içinde cevaplanmaması durumunda hakem heyetine başvurabilirsiniz. Hakem heyetine, banka tarafından cevabın size verildiği tarihten itibaren, yada 30 günlük cevaplama süresi bitiminden sonraki otuz gün içinde Hakem Heyeti şikayet formunu doldurarak başvurabilirsiniz.

Hakem heyeti başvuru formunu indirmek veya daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Lütfen Unutmayınız!

  -  Başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Şikayetinizi açık ve kısa bir şekilde tanımlamanız gerekmektedir.

  -  Şikayete konu olay 1 Eylül 2007 tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.

  -  Hakem heyetine başvurmadan önce bankamıza başvurmalısınız.

  -  Hakem heyetine sadece gerçek kişiler başvurabilir.